Akciové fondy

Akciový podílový fond znamená kolektivní investování do akcií. Akciové fondy vkládají minimálně 2/3 prostředků do akcií tuzemských nebo zahraničních firem. Výnosnost investice závisí na výši zisků, popřípadě ztrát jednotlivých firem. Podíl jednotlivých akcií se odvíjí od strategie daného fondu. Portfolio jednoho akciového fondu se skládá z desítek až stovek akcií.

Investicí do akcií více firem se eliminuje riziko špatného výběru, které hrozí u nákupu akcií pouze od jedné firmy. Pokud hodnota akcií jedné firmy klesá, růst ostatních může tuto ztrátu vykompenzovat a celková investice je výnosná. Díky kolektivnímu investování jsou vysoké transakční náklady na nákup více druhů akcií rozloženy mezi mnoho investorů.

Z dlouhodobého hlediska jsou akciové fondy ze všech podílových fondů nejvýnosnější, ale také nejrizikovější. Průměrná vysoká návratnost investic ještě neznamená, že každý fond bude ziskový. Hodnoty jednotlivých akcií na trhu značně kolísají. Při nepříznivém tržním vývoji se může stát, že kurzy většiny akcií klesají. Obecně platí, že po hospodářském poklesu, který může trvat i několik let, následuje růst, který převýší předchozí pokles. Ve fázi hospodářského růstu nabývají téměř všechny akcie na hodnotě. Proto je vhodné do akciových fondů investovat dlouhodobě, po dobu 5-ti až 10-ti let. Poklesu kurzů akcií lze využít k nákupu podílových listů, protože bývají levnější.

Investice do akciových fondů není vhodná pro konzervativní investory, kteří mají radši jistotu. Naopak pro spekulanty, kteří jsou trpěliví a snášejí krátkodobé výkyvy kurzů mohou být akciové fondy vhodným prostředkem ke zhodnocení úspor (v průměru 10-25%).

Investor se při výběru akciového fondu zaměřuje na několik kritérií. Jedním z nejdůležitějších je, zda fond nakupuje akcie společností v rozvinutých oblastech (západní Evropa, USA, Japonsko) nebo jestli investuje do rozvíjejících se oblastí (Blízký východ, Afrika, Jižní Amerika, Asie kromě Japonska, východní Evropa). Trhy rozvíjejících se oblastí přinášejí jak větší rizika, tak naději na větší zhodnocení prostředků. Kurzy akcií na rozvinutých trzích tolik nekolísají, ale ani tam není investice bez rizika.

Při nákupu podílových listů fondu, který investuje v zahraničí, vzniká také riziko, které souvisí s nestabilitou měnových kurzů.

Akciové fondy se rozlišují podle toho, zda investují jen do určitého odvětví, nebo zda investují rovnoměrně do více typů akcií. Při investici do jednoho odvětví může být vyšší výnos, ale také větší pravděpodobnost ztráty. Nejvíc rizikové jsou pak investice do odvětví moderních technologií nebo nemovitostí.

Některé fondy se zaměřují spíše na akcie velkých nebo naopak malých firem.