Výhody a nevýhody investování do fondů

Výhody podílových fondů

Kromě možného zhodnocení finančních prostředků mají podílové fondy řadu výhod.

Drobní investoři ocení zejména dostupnost a jednoduchost fondů, díky kterým mají přístup na trhy po celém světě. Kdokoli může těžit z růstu nejlepších světových firem nebo různých odvětví i s minimálním vkladem od několika set korun. Kolektivní investování také umožňuje rozdělit vysoké transakční náklady na nákup cenných papírů a tím značně snížit náklady pro jednotlivce.

Investování do podílových fondů znamená značné usnadnění pro ty, kteří nemají dostatek zkušeností nebo času na analýzu trhu a zvažování investičních strategií. To vše za ně provádějí zkušení portfolio manažeři za pomoci profesionálních analytiků.

Díky velkému objemu peněžních prostředků od více investorů je portfolio fondu rozloženo do různých investičních nástrojů. Tím se snižuje riziko. Pokles hodnoty jednoho cenného papíru se na zisku z podílového fondu téměř neprojeví, pokud ostatní přináší výnosy.

Podílové fondy jsou také vysoce likvidní, to znamená, že investor snadno získá za své podílové listy peníze. Investiční společnosti mají povinnost odkoupit podílové listy otevřených podílových fondů na požádání.

Pro soukromé fyzické osoby jsou výnosy z podílových listů po 6-ti měsících od investice osvobozeny od daně z příjmu.

Nevýhody podílových fondů

Asi největší nevýhodou podílových fondů je fakt, že vklady nejsou pojištěny. Pokud investiční společnost zkrachuje, investoři přijdou o své vklady bez nároku na náhradu.

Podílový fond, který byl v minulých letech výnosný, nezaručuje, že bude přinášet výnosy i do budoucna. Může se stát, že investor nakoupí podílové listy v nevhodnou dobu (když je jejich cena maximální) a celá investice pak bude prodělečná.

Podílové fondy nejsou vhodné pro krátkodobé investování, zejména kvůli krátkodobým výkyvům kurzů. Od daně z příjmu je výnos osvobozen až po 6-ti měsících.

Investoři se také vzdávají práva rozhodovat, kam budou vložené prostředky směřovat a musí se spolehnout na dovednosti portfolio manažera. V neposlední řadě je také třeba počítat s poplatky, které v konečném důsledku snižují výnosnost investice. Fondy vedené v cizích měnách s sebou nesou riziko spojené s výkyvy devizových kurzů.