Zajištěné fondy

Zajištěné (nebo také garantované) fondy zaručují investorovi návratnost části nebo celé investice. Některé fondy mohou garantovat i minimální výnos. Jejich portfolio je z větší části složeno z dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, zbytek tvoří akcie.

Zajištěné fondy jsou většinou zakládány na dobu určitou, v rozmezí 2-5 let. Pokud chce investor z takového fondu vystoupit dříve, zaplatí poměrně vysoký výstupní poplatek. Také tímto činem ztrácí nárok na garanci návratnosti investice. Většina investic zajištěných fondů směřuje do dluhopisů, které přinášejí zisk až po jejich splacení. Předčasné vystoupení z fondu pak může být ztrátové.

Zajištěné fondy mají také na rozdíl od ostatních podílových fondů upisovací období, během kterého lze nakoupit podílové listy. Upisovací období může být rozděleno do více období, které se od sebe liší vstupním poplatkem. Čím dříve investor do fondu vstoupí, tím nižší poplatek zaplatí.

Existují i zajištěné fondy na dobu neurčitou do kterých lze kdykoliv vstupovat i vystupovat z nich bez sankčních poplatků. Takové fondy ale nezaručují 100 % návratnost vložené investice, ale jen její části (např. 90 %).

Některé zajištěné fondy mohou přinést vysoký výnos za minimální riziko, i když investoři dostanou jen poměrnou část z výnosu fondu. Pokud hodnota akcií v portfoliu vzroste v průměru o 10 %, jednotlivým investorům se připíše např. 6 nebo 7 %.

Jiné fondy mohou mít limitovanou výši výnosů. Maximální zhodnocení se udává v procentech za celé období investice.

Mezi zajištěné fondy patří i zaklikávací fondy, které mají dobu investice rozdělenou do více období. Výnos na konci každého období je uzamčen (zakliknut) a investor už o něj nepřijde.

Zajištěné fondy jsou vhodné pro konzervativní investory, kteří nemají rádi riziko. Ale i zde je třeba brát na vědomí, že fond není ze zákona pojištěn a v případě bankrotu investiční společnosti nemají podílníci nárok na náhradu.

Garance návratnosti investice se vztahuje k měně, ve které je fond veden. Investice do fondů v cizích měnách s sebou nese riziko spojené s kolísáním měnových kurzů.