Smíšené fondy

Smíšené fondy investují do různých druhů aktiv, dle investiční strategie daného fondu. Portfolio smíšeného fondu obsahuje v různém poměru akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Tato široká diverzifikace snižuje riziko investice.

Podíl aktiv v portfoliu není stanoven, a fond může tento poměr přizpůsobovat situaci na trhu. Pravidla pro změnu struktury portfolia jsou uvedena ve statutu daného fondu.

Investice do smíšených fondů s sebou nese střední míru rizika. Rizikovost závisí na podílu jednotlivých aktiv v portfoliu. Fond s vyšším podílem akcií bude čelit vyššímu riziku než fond, kde převažují dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu.

Výše rizika se také odvíjí od trhů, do kterých fond investuje. Je rozdíl, zda fond investuje v rozvinutých oblastech (západní Evropa, USA, Japonsko) nebo jestli nakupuje cenné papíry z rozvíjejících se oblastí (Blízký východ, Afrika, Jižní Amerika, Asie kromě Japonska, východní Evropa).

U fondů vedených v cizích měnách může jejich výkonnost ovlivnit také měnové riziko, které vzniká nestabilitou měnových kurzů. Čím větší riziko s sebou fond nese, tím větší má investor naději, že návratnost investice bude vysoká.

Do smíšených fondů je vhodné investovat ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu 3-5 let. Doba investice se odvíjí zejména od podílu aktiv v konkrétním fondu.

Výhodou smíšených fondů je jejich přizpůsobivost. V době růstu nakupují portfolio manažeři převážně akcie a v době stagnace nebo poklesu akciového trhu se zaměří na dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Tím se zvyšují výnosy ve fázi růstu a snižuje riziko v období stagnace nebo poklesu.

Smíšené fondy ocení investoři, kteří nemají zkušenosti nebo čas na to, aby sledovali a analyzovali momentální situaci na trhu a nechají tak rozložení portfolia mezi akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu na zkušených odbornících. Fondy naopak nejsou určeny pro investory, kteří chtějí o složení a správě portfolia rozhodovat sami.