Fondy fondů

Fondy fondů (nebo také zastřešovací fondy) investují minimálně 2/3 svých prostředků do podílových listů nebo akcií jiných podílových fondů. Zbytek portfolia mohou tvořit akcie a dluhopisy.

Běžné podílové fondy nakupují desítky až stovky cenných papírů. Fondy fondů pak zprostředkovaně investují do daleko většího množství cenných papírů. Tím se také více rozloží riziko. Investice do fondu fondů by měla být střednědobá až dlouhodobá, 3-5 let v závislosti na konkrétním fondu .

Nevýhodou zastřešovacích fondů je dvojí placení poplatků. Investor tak platí vstupní poplatky a poplatky za správu svého fondu fondů a zároveň je hodnota jeho investice snižována o poplatky, které fond platí fondům, které má ve svém portfoliu. Zastřešovací fondy se tak mohou velice lišit z hlediska nákladovosti.

Některé fondy fondů dokáží vyjednat s ostatními fondy lepší podmínky, zejména snížení vstupního poplatku. Jednotliví investoři mají informace jen o výši poplatků jejich zastřešovacího fondu.

Fondy fondů se dají rozlišit podle investiční strategie. Některé nakupují jen podílové listy akciových fondů, jiné zas investují hlavně do dluhopisových fondů. Zastřešovací fondy mohou být také smíšené, to znamená, že mají ve své portfoliu podílové listy akciových i dluhopisových fondů.

Od dané strategie se pak odvíjí výnosnost i riziko investice. To je sice zčásti sníženo díky širokému rozložení portfolia, ale některé fondy s sebou nesou míru rizika srovnatelnou s konzervativnějšími akciovými fondy.

Portfolio manažer fondu fondů se nemusí tolik zabývat vývojem akciového trhu nebo trhu s dluhopisy, ale sleduje vývoj kurzů podílových listů a výkonnost jednotlivých fondů.

Někteří manažeři nakupují podílové listy jen od fondů vlastní investiční společnosti. Tím se sice snižují náklady, protože tyto nákupy mohou být zcela nebo částečně osvobozeny od poplatků, ale zároveň není zaručeno, že všechny fondy budou dostatečně kvalitní.